สิ่งแปลกปลอมมาติดอยู่บนหน้ากระดาษทราย ส่งผลเสียต่ออายุการใช้งานของกระดาษทรายมากกว่าที่ผู้อ่านคิด

เชื่อหรือไม่ ? ว่าการที่มีสิ่งแปลกปลอมมาติดอยู่บนหน้า กระดาษทราย ที่เราใช้งานอยู่นั้น ส่งผลเสียต่ออายุการใช้งานของ กระดาษทราย มากกว่าที่ผู้อ่านคิด เพราะจะทำให้อายุการใช้งานของกระดาษทรายลดลง และคุณภาพของงานที่ขัดจะต่ำลงไปด้วย เพราะ แทนที่การขัดชิ้นงานของผู้อ่านจะใช้เนื้อกระดาษทรายในการขัด หรือ สัมผัสชิ้นงานที่ท่านผู้อ่านต้องการขัด แต่กลับกลายเป็นว่า ฝุ่นผงที่ติดอยู่บน เนื้อกระดาษทรายนั้นไปสัมผัสกับชิ้นงาน ของท่านผู้อ่านแทน ทำให้เกิดปัญหาหลักๆ ดังนี้

อายุการใช้งานของกระดาษทรายหมดลงอย่างรวดเร็ว

เพราะการที่ฝุ่นสี ,ฝุ่นไม้ ,ไฟเบอร์ หรือเหล็กนั้น ไปเกาะติด ที่หน้ากระดาษทราย จะทำให้เกิดการเสียดสี ระหว่างฝุ่นผงที่ติด กับตัวชิ้นงาน เปรียบเหมือนกับ ท่านผู้อ่านไม่ได้กำลังใช้กระดาษทรายในการขัดแต่งชิ้นงาน แต่เหมือนกลับใช้ฝุ่นผงที่ติดอยู่บนหน้ากระดาษทราย ถูกับชิ้นงานแทน ทำให้เกิดความร้อน ( เหมือนเราเอามือ 2 ข้างถูกันนานๆ จนเกิดความร้อน ) ความร้อนนั้นทำให้เม็ดทรายเสื่อมคุณภาพได้นั้นเอง

ผิวชิ้นงานที่ขัดไม่สวยหรือเป็นรอย

เพราะการที่ฝุ่นผงไปติดอยูบนหน้ากระดาษทรายนั้น อย่างที่ได้เกริ่นกับท่านผู้อ่านไปแล้วในหัวข้อแรกแล้วว่า จะเกิดการเสียดสี แทนการขัดจึงทำให้ผิวชิ้นงานที่เราจะขัดนั้น มีผลกระทบจากความร้อนที่เกิดขึ้น ทำให้ผิวชิ้นงานที่เราจะขัด เกิดรอยเสียดสีได้ หรืออาจเกิดฝ้าขาวๆ ขึ้นที่ตัวชิ้นงานที่เราขัดได้ ....

งานขัดล่าช้าหรือที่เรียกว่า ทำงานช้า !!

อย่างที่บอกในเบื้องต้นว่า การที่มีฝุ่นมาติดอยู่ที่หน้ากระดาษทราย ทำให้เกิดการเสียดสี แทนการขัด จนทำให้เม็ดทรายมีอายุสั้นลง หรือหมดคมเร็วนั้นเอง ดังนั้นจึงส่งผลต่อคงามเร็วในการขัดด้วย เพราะเม็ดทรายอายุสั้นลง อันเนื่องมาจากความร้อนนั้นเอง

ดังนั้น ท่านผู้อ่านจะเล็งเห็นได้แล้วว่า ฝุ่นทีติดอยู่บนหน้ากระดาษทรายนั้น ไม่ว่าจะเป็น สีโป๊ว ,ไฟเบอร์ ,ไม้ หรืออื่นๆ นั้นส่งผลเสียมากกว่า แค่อายุกระดาษทรายสั้นลง ดังนั้น เราจะมาดูกันสิว่า แล้วเราควรแก้ไขยังไงดี ในตอนต่อไปครับ .....

SmartCost Smart Partner คู่หูอัจฉริยะ !!


ติดตามเทคนิคดีๆ ได้ที่

Line

LineID: @SmartCost

Facebook

Fanpage: SmartCost

Youtube

Chanal: SmartCost