การเลือกผ้าทรายสายพานให้ถูกกับชนิดงานที่ขัดนั้น จะทำให้เราสามารถใช้ประสิทธิภาพจากผ้าทรายสายพานได้เต็มที่ เช่น งานขัดไม้ ที่ใช้กับเครื่องขัดสายพาน นั้น เราควรเลือกผ้าทรายที่มีเนื้อแบบเปิด เพราะจะทำให้คายเศษไม้ได้ดี และไม่ทำให้ฝุ่นไปติดบนผ้าทราย หรือ งานขัดเหล็ก ขัดรอยเชื่อม เราควรเลือกผ้าทรายที่เป็นเนื้อแบบปิด เพราะจำนวนเม็ดทรายบนผ้าทรายนั้นจะมีจำนวนมากกว่าปกติ จึงส่งผลให้ขัดชิ้นงานได้รวดเร็วกกว่าปกติ ดังนั้น ถ้าท่านสงสัยหรือมีคำถาม สามารถติดข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ค่ะ

ไม่พบสินค้าที่ตรงกับการเลือก