หินเจียรบาง และหินเจียรหนา ที่ใช้กับเครื่องเจียรไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า เครื่องเจียรลูกหมู , เครื่องเจียรลม มีทั้งหินเจียรแสตนเลสและ เหล็ก ,ล้อทรายมีแกน , ล้อขัด , กระดาษทรายน้ำ ,กระดาษทรายขัดแห้ง ที่ใช้กับเครื่องขัดไฟฟ้า คุณภาพสูง !!

13 รายการ(s)

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

13 รายการ(s)

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย