วิธีการชำระเงิน และการแจ้งชำระเงิน


SmartCost ระบบการชำระเงินให้ลูกค้าเลือก 3 ช่องทางดังต่อไปนี้

1. ชำระด้วยบัตรเครดิต (Credit Card) ไม่มีค่าธรรมเนียม (Free Charge)

2. ชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี (Transfer)

ชื่อบัญชี :  บริษัท สมาร์ทคอสท์  ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง