วิธีการชำระเงิน และการแจ้งชำระเงิน

SmartCost  มีระบบการชำระเงินให้ลูกค้าเลือก 3 ช่องทางดังต่อไปนี้
   1. ชำระด้วยบัตรเครดิต (Credit Card) ไม่มีค่าธรรมเนียม (Free Charge)
   2. ชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี (Transfer)

ชื่อบัญชี :  บริษัท สมาร์ทคอสท์  ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์