การจัดส่งของเรา

Smartcost Delivery

เงื่อนไขการจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมงมีนั้น ( เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์  : 8:30 - 17:30 ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์ )

1. พื้นที่จัดส่งภายในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลเท่านั้น

2. ลูกค้าที่ทำรายการก่อน 14:30 น.

- กรณีชำระเงินสดปลายทาง (Cash on Delivery) นับเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่โทรยืนยันการสั่งซื้อกับลูกค้า
- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตปลายทาง  (Credit Card on Delivery)  นับเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่โทรยืนยันการสั่งซื้อกับลูกค้า
- กรณีชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี (Transfer)  นับเวลาตั้งแต่เวลาลูกค้าแนบไฟล์ หรือ โทรแจ้งยืนยันการชำระเงินกับเจ้าหน้าที่
- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์ (PaySocial )นับเวลาตั้งแต่ลูกค้าทำรายการชำระเสร็จสิ้นทันที

Smartcost Delivery

Smartcost Delivery

** กรณีที่วันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุด ลูกต้าจะได้รับของในวันถัดไปค่ะ

Smartcost Delivery

1.  พื้นที่จัดส่งกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดทั้งหมด ยกเว้นพื้นที่ห่างไกลตัวอำเภอเมือง
2.  ตัดรอบรถเวลา 14.30 น. ( เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์  : 8:30 - 17:30 ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์ )

- กรณีชำระเงินสดปลายทาง (Cash on Delivery) นับเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่โทรยืนยันการสั่งซื้อกับลูกค้า
- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตปลายทาง  (Credit Card on Delivery)  นับเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่โทรยืนยันการสั่งซื้อกับลูกค้า
- กรณีชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี (Transfer)  นับเวลาตั้งแต่เวลาลูกค้าแนบไฟล์ หรือ โทรแจ้งยืนยันการชำระเงินกับเจ้าหน้าที่
- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์ (PaySocial )นับเวลาตั้งแต่ลูกค้าทำรายการชำระเสร็จสิ้นทันที

ตัวอย่าง :

กรณีที่ 1 : แจ้งชำระก่อน 14:30 น.

ลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อและชำระเงิน (ตามเงื่อนไขข้างต้น) เสร็จสิ้นก่อนเวลา 14.30 น.  ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายในวันถัดไป
ตัวอย่าง  ลูกทำรายการสั่งซื้อวันพุธ เวลา 10.00 น. แจ้งชำระเงิน เวลา 11.00 น. สินค้าจะถึงมือลูกค้าวันพุธก่อน 17:30 น.

กรณีที่ 2 : แจ้งชำระหลัง 14:30 น.

ลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อและชำระเงิน (ตามเงื่อนไขข้างต้น) เสร็จสิ้นหลังเวลา 14.30 น. ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 2 วันทำการ
ตัวอย่าง  ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อวันอังคาร เวลา 10.00 น. แจ้งชำระเงิน เงินเวลา 15.00 น. สินค้าจะถึงมือลูกค้าวันพฤหัสบดี ก่อน 17:30 น.

 หมายเหตุ :  จัดส่งสินค้าเฉพาะวันจันทร์ – วันเสาร์เท่านั้น  (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่จัดส่ง)

Smartcost Delivery

1.  พื้นที่จัดส่งกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดทั้งหมด

2.  ตัดรอบรถเวลา 14.30 น. ( เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์  : 8:30 - 17:30 ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์ )

- กรณีชำระเงินสดปลายทาง (Cash on Delivery) นับเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่โทรยืนยันการสั่งซื้อกับลูกค้า
- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตปลายทาง  (Credit Card on Delivery)  นับเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่โทรยืนยันการสั่งซื้อกับลูกค้า
- กรณีชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี (Transfer)  นับเวลาตั้งแต่เวลาลูกค้าแนบไฟล์ หรือ โทรแจ้งยืนยันการชำระเงินกับเจ้าหน้าที่
- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์ (PaySocial )นับเวลาตั้งแต่ลูกค้าทำรายการชำระเสร็จสิ้นทันที

ตัวอย่าง :

กรณีที่ 1 : แจ้งชำระก่อน 14:30 น.

ลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อและชำระเงิน (ตามเงื่อนไขข้างต้น) เสร็จสิ้นก่อนเวลา 14.30 น.  ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 48  ชั่วโมง
ตัวอย่าง  ลูกทำรายการสั่งซื้อวันพุธ เวลา 10.00 น. แจ้งชำระเงิน เวลา 11.00 น. สินค้าจะถึงมือลูกค้าวันพฤหัสก่อน 17:30 น.

กรณีที่ 2 : แจ้งชำระหลัง 14:30 น.

ลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อและชำระเงิน (ตามเงื่อนไขข้างต้น) เสร็จสิ้นหลังเวลา 14.30 น. ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 48  ชั่วโมง
ตัวอย่าง  ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อวันอังคาร เวลา 10.00 น. แจ้งชำระเงิน เงินเวลา 15.00 น. สินค้าจะถึงมือลูกค้าวันศุกร์ ก่อน 17:30 น.

 หมายเหตุ :  จัดส่งสินค้าเฉพาะวันจันทร์ – วันเสาร์เท่านั้น  (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่จัดส่ง)

 กรณีที่ทาง SmartCost ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามข้อกำหนด ท่านจะได้คูปองส่วนลดแทนเงินสดไว้ใช้บริการจาก SmartCost.co.th จำนวน 100 บาท

SmartcostCoupon