ปั๊มลม-BG

ที่สุดแห่งประสิทธิภาพ

เครื่องอัดอากาศ IR-BG

ลงทะเบียนวันนี้
รับส่วนลด 500,000 บาท

Line : @Smartcost

เปิดโลก เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดด้วย...

Gardner Denver

ทำไมซื้อ...

ปั๊มลม Gardner Denver

...ถึงดีที่สุด

...

เป็นผู้ผลิต
Air Compressor
มากกว่า 100ปี
(ค.ศ. 1859)

...

ประหยัดพลังงาน
25%
ด้วยระบบ VS Series
(Variable Speed)

...

PLC Inside
ระบบประมวลผลภายใน
สามารถสั่ง
Air Compressor
ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

...

ระบบ IOT Inside ควบคุมการทำงานผ่านจอระบบสัมผัส HMI

SmartCost ได้รับการแต่งตั้งจาก Gardner Denver
คือ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

Service Catagory

VDO ที่เกี่ยวข้อง

บทความเพิ่มเติม

ค่าไฟจากระบบอัดอากาศ คิดเป็น 40% ของค่าไฟทั้งหมดในโรงงาน... Read More >


หากปั๊มลมที่ใช้งานมานานแล้ว ประสิทธิภาพย่อมเสื่อมลง ทำให้ผลิตลมได้... Read More >

PLC คืออะไร? และ มีส่วนสำคัญอย่างไรในปั๊มลม บทความนี้มีคำตอบ... Read More >


ทำไมต้องตรวจวัด เมื่อตรวจวัดแล้วมันส่งผลดีอย่างไร... Read More >