เครื่องขัดกระดาษทรายสี่เหลี่ยม

6 รายการ(s)

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
 1. MO: เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสี่เหลี่ยม (Palm Sander) ขนาดแป้น กว้าง 75 mm x ยาว 100 mm รุ่น 571

  ฿6,500.00
  • ควบคุมการผลิตด้วยมาตรฐานการผลิตขั้นสูงสุด
  • ผ่านการทดสอบก่อนส่ง
  • ใช้สำหรับ งานขัดสีตัวถังรถยนต์ ,งานขัดไม้ ,งานขัดโครงสร้างต่างๆ
  • เหมาะกับงานซ่อมแซ่มในอู่รถยนต์ , งานช่างทุกประเภท และ งานในการผลิต
  • รอบสูงสุด 15,000 รอบ/นาที
  • ประเภทของแป้นขัดเป็นคลิปหนีบ/ไวนิล
  • สามารถใช้กับกระดาษทรายสี่เหลี่ยมขนาด 2-3/4" x 4-1/2 (1/4 Sheet) หลังเปล่า
  • เหมาะสำหรับงานเบา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 2. MO: เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสี่เหลี่ยม (Palm Sander) ขนาดแป้น กว้าง 75 mm x ยาว 100 mm รุ่น 572

  ฿6,500.00
  • ควบคุมการผลิตด้วยมาตรฐานการผลิตขั้นสูงสุด
  • ผ่านการทดสอบก่อนส่ง
  • ใช้สำหรับ งานขัดสีตัวถังรถยนต์ ,งานขัดไม้ ,งานขัดโครงสร้างต่างๆ
  • เหมาะกับงานซ่อมแซ่มในอู่รถยนต์ , งานช่างทุกประเภท และ งานในการผลิต
  • รอบสูงสุด 20,000 รอบ/นาที
  • ประเภทของแป้นขัดเป็นคลิปหนีบ/ไวนิล
  • สามารถใช้กับกระดาษทรายสี่เหลี่ยมขนาด 4-1/2" x 5-1/2 (1/4 Sheet) หลังเปล่า
  • เหมาะสำหรับงานเบา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 3. MO: เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสี่เหลี่ยม (Palm Sander) ขนาดแป้น กว้าง 75 mm x ยาว 100 mm รุ่น 573

  ฿6,570.00
  • ควบคุมการผลิตด้วยมาตรฐานการผลิตขั้นสูงสุด
  • ผ่านการทดสอบก่อนส่ง
  • ใช้สำหรับ งานขัดสีตัวถังรถยนต์ ,งานขัดไม้ ,งานขัดโครงสร้างต่างๆ
  • เหมาะกับงานซ่อมแซ่มในอู่รถยนต์ , งานช่างทุกประเภท และ งานในการผลิต
  • รอบสูงสุด 10,000 รอบ/นาที
  • ประเภทของแป้นขัดเป็นหลังสักกะหลาด
  • สามารถใช้กับกระดาษทรายสี่เหลี่ยมขนาด 76mm x 110mm หลังสักกะหลาด
  • เหมาะสำหรับงานหนัก
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 4. MO: เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสี่เหลี่ยม (Palm Sander ) ขนาดแป้น กว้าง 75 mm x ยาว 100 mm รุ่น 574

  ฿7,000.00
  • ควบคุมการผลิตด้วยมาตรฐานการผลิตขั้นสูงสุด
  • ผ่านการทดสอบก่อนส่ง
  • ใช้สำหรับ งานขัดสีตัวถังรถยนต์ ,งานขัดไม้ ,งานขัดโครงสร้างต่างๆ
  • เหมาะกับงานซ่อมแซ่มในอู่รถยนต์ , งานช่างทุกประเภท และ งานในการผลิต
  • รอบสูงสุด 8,000 รอบ/นาที
  • ประเภทของแป้นขัดเป็นคลิปหนีบ/ไวนิล
  • สามารถใช้กับกระดาษทรายสี่เหลี่ยมขนาด 76mm x 110mm หลังสักกะหลาด
  • เหมาะสำหรับงานหนัก
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 5. U-TOOLS: เครื่องขัดกระดาษทรายสี่เหลี่ยม ขนาด กว้าง 71 mm x ยาว 106 mm รุ่น U-62D มีระบบดูด, ระยะเยื้องศูนย์ 3 mm จากประเทศญี่ปุ่น

  ฿8,026.00
  • ควบคุมการผลิตด้วยมาตรฐานการผลิตขั้นสูงสุด
  • ผ่านการทดสอบก่อนส่ง
  • ใช้สำหรับ งานขัดสีตัวถังรถยนต์ ,งานขัดไม้ ,งานขัดโครงสร้างต่างๆ
  • เหมาะกับงานซ่อมแซ่มในอู่รถยนต์ , งานช่างทุกประเภท และ งานในการผลิต
  • รอบสูงสุด 8,500 รอบ/นาที
  • ประเภทของแป้นขัดเป็นหลังสักกะหลาด
  • สามารถใช้กับกระดาษทรายสี่เหลี่ยมขนาด 76mm x 110mm หลังสักกะหลาด
  • เหมาะสำหรับงานขัดที่ไม่ต้องการให้เกิดรอยขัดที่ผิวมากเกินความจำเป็น
  • ผลิตและประกอบในญี่ปุ่น 100 %
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 6. U-TOOLS: เครื่องขัดกระดาษทรายเหลียม ขนาด กว้าง 71 mm x ยาว 145 mm รุ่น U-64 ไม่มีระบบดูด, ระยะเยื้องศูนย์ 3 mm จากประเทศญี่ปุ่น

  ฿8,026.00
  • ควบคุมการผลิตด้วยมาตรฐานการผลิตขั้นสูงสุด
  • ผ่านการทดสอบก่อนส่ง
  • ใช้สำหรับ งานขัดสีตัวถังรถยนต์ ,งานขัดไม้ ,งานขัดโครงสร้างต่างๆ
  • เหมาะกับงานซ่อมแซ่มในอู่รถยนต์ , งานช่างทุกประเภท และ งานในการผลิต
  • รอบสูงสุด 8,500 รอบ/นาที
  • ประเภทของแป้นขัดเป็นหลังสักกะหลาด
  • สามารถใช้กับกระดาษทรายสี่เหลี่ยมขนาด 76mm x 150mm หลังสักกะหลาด
  • เหมาะสำหรับงานขัดที่ไม่ต้องการให้เกิดรอยขัดที่ผิวมากเกินความจำเป็น
  • ผลิตและประกอบในญี่ปุ่น 100 %
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

6 รายการ(s)

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย