เครื่องเจียรลม 4" , 7" ที่ใช้กับใบหินเจียร

8 รายการ(s)

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
 1. U-TOOLS: เครื่องเจียรใช้กับใบขัดขนาด 2 " รุ่น 102GR จากประเทศญี่ปุ่น

  ฿10,889.00
  • ควบคุมการผลิตด้วยมาตรฐานการผลิตขั้นสูงสุด
  • ผ่านการทดสอบก่อนส่ง
  • สามารถใช้กับใบหินเจียร , Quick Change Disc , Surface Sisc ขนาด 2 นิ้ว
  • เหมาะกับงานซ่อมแซ่มในอู่รถยนต์ , งานช่างทุกประเภท และ งานในการผลิต
  • สามารถสั่งซื้อใบหินเจียรเพิ่มเติมได้
  • รอบสูงสุด 22,000 รอบ/นาที
  • ตัวเครื่องหุ้มยางกันลื่น
  • ผลิตและประกอบในญี่ปุ่น 100 %
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 2. MO: เครื่องเจียรที่ใช้กับใบหินเจียรขนาด 4 นิ้ว แบบกดเปิด รุ่น 841L ( รุ่น Professional )

  ฿7,500.00
  • ควบคุมการผลิตด้วยมาตรฐานการผลิตขั้นสูงสุด
  • ผ่านการทดสอบก่อนส่ง
  • สามารถใช้กับใบหินเจียรบาง , ใบหินเจียรหนา , จานทราย ขนาด 4 นิ้ว
  • เหมาะกับงานหนักในโรงงานอุตสาหกรรม
  • สามารถสั่งซื้อใบหินเจียรขนาด 4 นิ้วเพิ่มเติมได้
  • รอบสูงสุด 11,000 รอบ/นาที
  • มี Safty Switch
  • ตัวเครื่องหุ้มยางกันลื่น
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 3. MO: เครื่องเจียรที่ใช้กับใบหินเจียรขนาด 4 นิ้ว แบบหมุนเปิด รุ่น 842 ( รุ่น Professional )

  ฿8,500.00
  • ควบคุมการผลืตด้วยมาตรฐานการผลิตขั้นสูงสุด
  • ผ่านการทดสอบก่อนส่ง
  • สามารถใช้กับใบหินเจียรบาง , ใบหินเจียรหนา , จานทราย ขนาด 4 นิ้ว
  • เหมาะกับงานหนักในโรงงานอุตสาหกรรม
  • สามารถสั่งซื้อใบหินเจียรขนาด 4 นิ้วเพิ่มเติมได้
  • รอบสูงสุด 12,000 รอบ/นาที
  • มี Safty Switch
  • ตัวเครื่องหุ้มยางกันลื่น
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 4. MO: เครื่องเจียรที่ใช้กับใบหินเจียรขนาด 4 นิ้ว แบบหมุนเปิด รุ่น 843 ( งานปานกลาง )

  ฿9,900.00
  • ควบคุมการผลิตด้วยมาตรฐานการผลิตขั้นสูงสุด
  • ผ่านการทดสอบก่อนส่ง
  • สามารถใช้กับใบหินเจียรบาง , ใบหินเจียรหนา , จานทราย ขนาด 4 นิ้ว
  • เหมาะกับงานเบาสำหรับคนที่ต้องการเครื่องน้ำหนักเบา
  • สามารถสั่งซื้อใบหิวเจียร 4 นิ้วเพิ่มเติมได้
  • รอบสูงสุด 11,000 รอบ/นาที
  • มี Safty Switch
  • ตัวเครื่องหุ้มยางกันลื่น
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 5. MO: เครื่องเจียรที่ใช้กับใบหินเจียรขนาด 4 นิ้ว แบบกดเปิด รุ่น 844L ( งานปานกลางl )

  ฿5,950.00
  • ควบคุมการผลิตด้วยมาตรฐานการผลิตขั้นสูงสุด
  • ผ่านการทดสอบก่อนส่ง
  • สามารถใช้กับใบหินเจียรบาง , ใบหินเจียรหนา , จานทราย ขนาด 4 นิ้ว
  • เหมาะกับงานเบาสำหรับคนที่ต้องการเครื่องน้ำหนักเบา
  • สามารถสั่งซื้อใบหิวเจียร 4 นิ้วเพิ่มเติมได้
  • รอบสูงสุด 11,000 รอบ/นาที
  • มี Safty Switch
  • ตัวเครื่องหุ้มยางกันลื่น
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 6. MO: เครื่องเจียรที่ใช้กับใบหินเจียรขนาด 7 นิ้ว แบบหมุน รุ่น 871 (รุ่น Professional)

  ฿11,000.00
  • ควบคุมการผลิตด้วยมาตรฐานการผลิตขั้นสูงสุด
  • ผ่านการทดสอบก่อนส่ง
  • สามารถใช้กับใบหินเจียรบาง , ใบหินเจียรหนา ขนาด 7 นิ้ว
  • เหมาะกับงานหนัก
  • สามารถสั่งซื้อใบหิวเจียร 7 นิ้วเพิ่มเติมได้
  • รอบสูงสุด 7,000 รอบ/นาที
  • มี Safty Switch
  • ตัวเครื่องหุ้มยางกันลื่น
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 7. U-TOOLS: เครื่องเจียรใช้กับใบขัดขนาด 4" รุ่น 104SR แบบหมุนเปิดจากประเทศญี่ปุ่น (งานเบา)

  ฿10,889.00
  • ควบคุมการผลิตด้วยมาตรฐานการผลิตขั้นสูงสุด
  • ผ่านการทดสอบก่อนส่ง
  • สามารถใช้กับจานทราย ขนาด 4 นิ้ว
  • เหมาะกับงานซ่อมแซ่มในอู่รถยนต์ , งานช่างทุกประเภท และ งานในการผลิต
  • สามารถสั่งซื้อใบหินเจียรเพิ่มเติมได้
  • รอบสูงสุด 13,000 รอบ/นาที
  • ตัวเครื่องหุ้มยางกันลื่น
  • น้ำหนักเบา
  • ผลิตและประกอบในญี่ปุ่น 100 %
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 8. U-TOOLS: เครื่องเจียรใช้กับใบขัดขนาด 4 " รุ่น 104GR แบบหมุนเปิดจากประเทศญี่ปุ่น (งานหนัก)

  ฿14,400.00
  • ควบคุมการผลิตด้วยมาตรฐานการผลิตขั้นสูงสุด
  • ผ่านการทดสอบก่อนส่ง
  • สามารถใช้กับจานทราย ขนาด 4 นิ้ว
  • เหมาะกับงานซ่อมแซ่มในอู่รถยนต์ , งานช่างทุกประเภท และ งานในการผลิต
  • สามารถสั่งซื้อใบหินเจียรเพิ่มเติมได้
  • รอบสูงสุด 12,000 รอบ/นาที
  • ตัวเครื่องหุ้มยางกันลื่น
  • ใช้กับงานหนักสามารถเจียรติดต่อกันเป็นเวลานาน
  • ผลิตและประกอบในญี่ปุ่น 100 %
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

8 รายการ(s)

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย