เครื่องขัดสายพาน ( Air Belt Sander ) ใช้กับสายพานขัดตามซอกมุมต่างๆใช้กับสายพานขนาดได้หลากหลายขนาด

3 รายการ(s)

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

3 รายการ(s)

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย