วิธีการชำระเงิน และการแจ้งชำระเงิน

SmartCost  มีระบบการชำระเงินให้ลูกค้าเลือก 3 ช่องทางดังต่อไปนี้
   1. ชำระด้วยเงินสดปลายทาง (Cash on Delivery)
   2. ชำระด้วยบัตรเครดิตปลายทาง (Credit Card on Delivery) ไม่มีค่าธรรมเนียม (Free Charge)
   3. ชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี (Transfer)

ชื่อบัญชี :  บริษัท สมาร์ทคอสท์  ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์