บทความของเรา

ความเข้าใจผิดเกี่ยวเรื่องการลดต้นทุนการผลิต!!
9/6/2016 10:50  

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิต !! หลายครั้งที่เรามีความเข้าใจว่าการลดต้นทุนการผลิตนั้น เราจะต้องลดคุณภาพของของที่ใช้ลง ไปใช้เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีราคาถูกเพื่อลดต้นทุนการผลิต อย่างนั้นไม่ เพราะ ...

view more»
© Developed by CommerceLab