Swipe to the left

ณี่ปุ่นยังแปลกใจว่าทำไม !! งานพ่นสีของช่างไทยถึงเกิดปัญหาเม็ดฝุ่นขนาดใหญ่ติดที่ผิวชิ้นงาน

พิมพ์
By SmartCost 4 เมษายน 2017 148 Views No comments

ณี่ปุ่นยังแปลกใจว่าทำไม !! งานพ่นสีของช่างไทยถึงเกิดปัญหาเม็ดฝุ่นขนาดใหญ่ติดที่ผิวชิ้นงาน

จริงครับ !! ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจริงในวงการช่างสีบ้านเรา เพราะอะไรนั้นหรือครับ
สาเหตุหลักๆ อาจแบ่งได้ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมการทำงานไม่เหมาะสม เช่น การพ่นสีในที่โล่งแจ้ง ถูกแล้วครับการพ่นสีในที่โล่งแจ้งนั้น ยากแก่การที่จะควบคุมไม่ให้ฝุ่นผงต่างๆ ไปติดที่ชิ้นงาน ขณะที่ชิ้นงานยังไม่แห้ง เมื่อไปติดที่ชิ้นงานแล้วถ้าเราไม่นำฝุ่นที่ติดออกจากชิ้นงานก่อนที่มันจะแห้ง แน่นอนครับมันจะเกิดปัญหาทำให้สีไม่เรียบได้
2. ขาดความเข้าใจว่าทำไมต้องทำความสะอาดชิ้นงานก่อนที่จะทำการพ่นสี เชื่อไหมครับ ช่างสีหลายๆคนที่ทำงานมานานๆ ก็ยังละเลยในจุดนี้ครับ เหมือนปัญหาเส้นผมบังภูเขา ความจริงแล้วก่อนที่เราจะพ่นสีทุกครั้งคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีการใช้กระดาษทรายในการขัดและตกแต่งชิ้นงาน เพื่อให้ผิวเรียบ ,ลบรอยสีโป๊ว หรืออื่นๆ ก็ตาม เศษฝุ่นที่เกิดจากการขัดที่ติดอยู่ตามผิวของชิ้นงานถ้าไม่ถูกเอาออก ก็จะทำให้เวลาเอาชิ้นงานไปพ่นสี ก็จะเกิดปัญหาดเราจะพ่นทับที่ฝุ่น ทำให้เกิดปัญหาสีไม่เรียบได้
3. ไม่ได้อัพเดทข้อมูลของอุปกรณ์ใหม่ๆ ที่ช่วยในงานทำสี เชื่อไหมครับว่า ! ปัจจุบัน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ช่วนในการเตรียมผิวชิ้นงานก่อนพ่นสีนั้นได้พัฒนาไปไกลมาก แต่ช่างอย่างเรายังไม่ทราบ เช่น ปากกาคีบเม็ดฝุ่นเพื่อเอาสีออกจากชิ้นงานขณะที่ยังไม่แห้ง หรือผ้าเทรคดูดฝุ่น หรือแม้กระทั้งกระบอกฉีดแรงดันสูงเพื่อเอาไว้ทำความสะอาดชิ้นงาน
ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้งานพ่นสีของเรามีปัญหาจากการเตรียมผิวชิ้นงานที่ยังไม่ได้มาตรฐาน เราจึงควรเอาใจใส่ในปัจจัยต่างๆที่พูดในตอนต้นครับ
ดังนั้น เรามาเปลี่ยนผลงานชิ้นงามของเราให้ยิ่งงามขึ้นไปนะครับ พบกันใหม่ในตอนถัดไปครับ
‪#‎smartcost‬ ‪#‎bethehero‬ ‪#‎Smartwork‬